Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Logo - Kulturalny Konin

Kariatydy kultury konińskiej

Statuetkami Kariatyd wyróżniło sześć osób Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Kariatydy to nagrody szczególne – ludzie kultury przyznają je ludziom kultury, wyróżniającym się animatorom oraz osobom tworzącym i wspierającym kulturę na terenie subregionu konińskiego.

Pierwsze Kariatydy wręczono 14 lat temu. Inicjatorem było CKiS. Co roku kandydatury rozpatruje Kapituła, złożona z dotychczasowych laureatów, przyznając statuetki w pięciu kategoriach. Dodajmy, że Kariatydy to nagrody honorowe.

W kategorii Animator Kultury statuetkę Kariatydy wręczono Annie Kucharskiej, instruktorce tańca ludowego, na co dzień nauczycielce geografii w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, „za zaangażowanie w pracę na rzecz upowszechniania polskiej kultury ludowej w zakresie tańca”. Laureatka animowała pracę Zespołu Ludowego „Dobrowianki”, jest kierownikiem artystycznym, instruktorką i choreografem Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”, prowadzi także zespoły „Witowo” i „Brudzewiacy”. W zajęciach przez nią organizowanych uczestniczą osoby od 5 do 60 roku życia.
Kapituła konkursu podziękowania złożyła nominowanym do nagrody:
– Jakubowi Piaseckiemu, współwłaścicielowi klubu „Musztarda” w Koninie oraz pomysłodawcy i organizatorowi wydarzeń kulturalnych, „za propagowanie nowych brzmień kultury niezależnej”
– Zbigniewowi Osajdzie, nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie, kapelmistrzowi Orkiestry Dętej w Rychwale, „za prowadzenie działalności animacyjnej obejmującej edukację i promocję twórczości muzycznej oraz inicjowanie artystycznych przedsięwzięć”.Kariatydy kultury konińskiej. Od lewej: Jakub Piasecki, Anna Kucharska, Zofia Kurpiewska, Beata Michalak-Górna, Elżbieta Barszcz – dyrektor CKiS w Koninie, Piotr Przewoski, Maria i Janusz Chojnaccy, Paweł Drapiński, Hanna Piotrowska (odebrała nagrodę w imieniu mężą R.J. Piotrowskiego), Łukasz Czarciński

Kariatydą w kategorii Twórca uhonorowano Ryszarda Jarosława Piotrowskiego – „za oddanie muzyce oraz niezwykle cenną i owocną pracę na rzecz rozwoju kultury muzycznej w regionie konińskim”. Laureat – instruktor piosenki, muzyk, kompozytor, aranżer – pracuje w Konińskim Domu Kultury. Jest twórcą Dziecięcego i Młodzieżowego Studia Piosenki (1985 r.), założycielem Konińskiego Kameralnego Zespołu Akordeonowego (1979 r.), założycielem i dyrygentem Konin Band Orchestra (2008 r.), kierownikiem biura Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, wykładowcą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Podziękowania Kapituła złożyła nominowanym do nagrody:
– Łukaszowi Czarcińskiemu, założycielowi Galerii Sztuki „Biskwit” i Autorskiej Pracowni Artystycznej w Słupcy, „za dzielenie się wrażliwością znajdującą wyraz w pracy twórczej oraz zaangażowanie w i upowszechnianie sztuk plastycznych w środowisku lokalnym”
– Zofii Kurpiewskiej, malarce ze Starego Miasta, „za kreatywność w realizacji swoich marzeń i pasji artystycznych”.

Piotr Przewoski, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie, otrzymał Kariatydę w kategorii Mecenas Kultury – Sponsor. Kapituła uzasadniała: „za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie Konina”. Kierowana przez niego firma regularnie od kilku lat wspiera finansowo imprezy organizowane przez CKiS – Dom Kultury „Oskard” i Galerię Sztuki CKiS „Wieża Ciśnień” oraz konińskie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podziękowania Kapituła złożyła:
– Zygmuntowi Jóźwiakowi, mistrzowi jubilerskiemu i właścicielowi firmy jubilerskiej „Goldkram” w Koninie, „za wspieranie działań kulturalnych na terenie Konina”, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby , organizowanego przez CKiS
– Marii i Januszowi Chojnackim, właścicielom Galerii „Zakątek” w Starym Mieście, „za przybliżanie sztuki mieszkańcom regionu konińskiego oraz wspieranie i promowanie artystów”.

Laureatem Kariatydy w kategorii Samorząd Lokalny został Paweł Drapiński, radny gminy Babiak i sołtys sołectwa Babiak, „za inicjowanie i prowadzenie działalności kulturalnej sprzyjającej rozwojowi aktywności społecznej i budowaniu integracji mieszkańców”. W pracy udanie łączy działalność w stowarzyszeniach ponadlokalnych (np. w Towarzystwie Samorządowym), w Radzie Sołeckiej, ze współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną, szkołą podstawową, gimnazjum, strażą pożarną i lokalnymi przedsiębiorcami, których potrafi przekonać do celowości wspierania różnych imprez i inicjatyw.

Kariatydę w kategorii Nova otrzymała Beata Michalak-Górna „za krzewienie sztuki wokalnej oraz nieustanny rozwój znajdujący potwierdzenie w pracy twórczej”. Laureatka przez siedem lat była instruktorką w świetlicy wiejskiej w Starym Mieście, teraz prowadzi własne studio wokalne. Jej wychowankowie są laureatami kilku festiwali; jest także autorką przedstawień i musicali prezentowanych na terenie gminy Stare Miasto i w Koninie.
W tej kategorii Kapituła podziękowania skierowała do Krzysztofa Kędziory, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, „za aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury oraz stworzenie nowego miejsca na kulturalnej mapie regionu”.

W tym roku Kapituła postanowiła przyznać Szymonowi Pawlickiemu Kariatydę Honorową: „w dowód uznania artystycznych osiągnięć oraz w podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz rozwoju życia kulturalnego Konina”. Laureat jest aktorem, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, zasłużonym działaczem „Solidarności”, aktywnym opozycjonistą w latach osiemdziesiątych. Pawlicki pod koniec lat 50-tych kierował Powiatowym Domem Kultury w Koninie, był założycielem i reżyserem legendarnego kabaretu „Koński Ogon”. Występował na deskach teatralnych Kalisza, Gniezna, Szczecina, Tarnowa aż osiadł w Gdyni, gdzie w latach 1973-1981 występował w Teatrze Dramatycznym. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany, brutalnie pobity i zmuszony przez ówczesne władze do pożegnania się ze sceną (pracował jako cieśla i drukarz). Wrócił na nią dopiero w 2011 roku, stając się w Konińskim Domu Kultury honorowym gospodarzem Salonu Poezji Anny Dymnej, partnerując m.in. Annie Dymnej, Ignacemu Gogolewskiemu, Andrzejowi Sewerynowi i Danielowi Olbrychskiemu. W 2013 roku Andrzej Seweryn, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, zaproponował Pawlickiemu powrót na scenę profesjonalną rolą Dyndalskiego w „Zemście” Aleksandra Fredry, reżyserowanej przez Krzysztofa Jasińskiego. Niestety, wkrótce po rozpoczęciu prób w Warszawie, choroba ponownie uniemożliwiła mu pracę.

Tegoroczną uroczystość wręczenia Kariatyd zakończył koncert Janusza Radka. To była „kreacja totalna” pod względem wokalnym, muzycznym, teatralnym, fetowana przez publiczność, która zmusiła artystę do bisowania.

Z kronikarskiego obowiązku zauważmy, że wręczenie Kariatyd odbyło się w tym roku przy szczelnie wypełnionej sali widowiskowej „Oskardu”. Wśród publiczności był poseł Tomasz Nowak oraz przedstawiciele samorządów Wielkopolski, Konina i powiatu konińskiego. Sławomir Lorek, zastępca prezydenta Konina, wręczył Bartłomiejowi Lewandowskiemu, akustykowi Centrum Kultury i Sztuki, odznakę honorową „Zasłużony dla miasta Konina”.


Fot. Andrzej Moś
 

 
 

PolecamyInne:

Linki:

Copyright © Kulturalny Konin 2012
wykonanie bp8.pl serv2