Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Logo - Kulturalny Konin

Kariatydy i w ogóle nic ni ma

Anna Gierłowska, Zbigniew Wojnarowski, Filip Wilczyński, Szymon Wieczorkiewicz, Józef Nowicki i Andrzej Wójciński zostali laureatami konkursu o statuetkę Kariatydy, organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Danuta Drzewiecka i Mirosława Dimitrow zostały uhonorowane odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

–  Dzień Animatora Kultury to uroczystość poświęcona osobom zajmującym się na co dzień pracą związaną z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną, organizacją czasu wolnego, promocją twórczości artystycznej, a także tym, którzy kulturę wspierają – mówiła Elżbieta Barszcz, dyrektor CKiS. – Statuetką „Kariatydy” po raz 15. honorujemy wyróżniające się osoby, tworzące i wspierające kulturę w subregionie konińskim, który obejmuje miasto oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki.
 
Kariatydy 2014
 
Statuetki Kariatydy, autorstwa Dariusza Przewięźlikowskiego, toruńskiego artysty ceramika,  wręczono (15 maja) w kategoriach: animator kultury, twórca, mecenas kultury-sponsor, samorząd lokalny, Kariatyda Nova i Kariatyda Wielka.
 
W kategorii animator kultury statuetkę „Kariatyda 2014” otrzymała Agata Gierłowska – „za oddanie muzyce i profesjonalizm w pracy na rzecz rozwoju kultury muzycznej na terenie miasta Słupcy i powiatu słupeckiego”. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu jest nauczycielką kształcenia słuchu i gitary w Zespole Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy. Od 15 lat prowadzi czterogłosowy mieszany Miejski Chór Kanon, który aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i powiatu. Jej życzliwość, wyrozumiałość i bogate doświadczenie zawodowe bardzo sprzyjają rozwijaniu wokalnych umiejętności i pasji amatorów.
Dyrektor E. Barszcz i Justyna Kałużyńska, zastępca dyrektora CKiS, podziękowania wręczyły nominowanym w tej kategorii:
- Marioli Felczyńskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – „za zaangażowanie w rozwój talentów i zainteresowań młodych adeptów sztuki wokalnej i  instrumentalnej”
- Danucie Szymczak, mieszkance Kazimierza Biskupiego, nauczycielce Szkoły Podstawowej w Kozarzewie – „za podjęcie trudu wychowywania poprzez sztukę z wykorzystaniem działań animacyjnych z zakresu teatru”.


 
W kategorii twórca statuetkę „Kariatyda 2014” otrzymał Zbigniew Wojnarowski – „za twórczą postawę znajdującą wyraz w działalności pisarskiej oraz promocję miasta przez kulturę” (nagrodę w jego imieniu odebrał Andrzej Dusza, redaktor kulturalnegokonina.pl). Laureat jest koninianinem, od 1991 roku współpracującym z tygodnikiem „Przegląd Koniński”, w którym do dziś publikuje rysunki satyryczne. Jest autorem 15 słuchowisk radiowych, napisanych dla Teatru Polskiego Radia, w tym słuchowisk nagradzanych i wyróżnianych w konkursach otwartych oraz zamkniętych Teatru Polskiego Radia na scenariusz oraz słuchowisk i adaptacji nominowanych do sopockich festiwali „Dwa Teatry”. Jest także autorem opowiadań, publikowanych głównie w „Nowej Fantastyce”, a także wielu książek – powieści i opowiadań wydanych w tomach zbiorowych. Większość jego powieści ukazała się pod pseudonimem Dominika Stec, a akcja niektórych z nich rozgrywa się w realiach Konina. Jako autor współpracuje z prestiżowymi polskimi oficynami wydawniczymi, jego książki dostępne są w księgarniach w całej Polsce.


 
Podziękowania otrzymali nominowani w tej kategorii:
– Maciej Sypniewski, fotograf z Konina – „za twórczą postawę znajdującą wyraz w dziedzinie fotografii i próby pokazywania świata przez pryzmat własnej wrażliwości”
– Marcin Olejniczak, socjolog i pedagog, wykładowca w PWSZ w Koninie – „za propagowanie działań związanych z peryferyjnymi praktykami artystycznymi oraz osobiste poszukiwania w sztuce”.
 
W kategorii mecenas kultury-sponsor statuetkę „Kariatyda 2014” otrzymał Filip Wilczyński – „za wrażliwość na potrzeby lokalnego środowiska oraz bezinteresowne wspieranie projektów muzycznych”. Laureat jest współzałożycielem stowarzyszenia inArt, sponsorem wydarzeń kulturalnych. Pieniądze traktuje jako narzędzie do realizacji projektów kulturalnych. Wspiera projekty muzyczne na terenie kraju, nie zapominając o Koninie. Jak mówi: w Koninie wypoczywa i tu chce realizować kolejne plany kulturalne.


 
W tej kategorii podziękowania wręczono nominowanym:
- Markowi Dranikowskiemu, prezes zarządu spółki Mostostal Montaż Słupca – „za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i pomoc w rozwoju życia kulturalnego w Słupcy”
– Lidii Dobersztyn, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy – „za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie Słupcy”.
 
W kategorii Kariatyda Nova statuetkę otrzymał Szymon Wieczorkiewicz – „za nieustanny rozwój pasji muzycznej oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury muzycznej”. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie kontrabasu klasycznego, studiującym obecnie kontrabas jazzowy na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w swojej macierzystej uczelni. Jest pedagogiem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Koninie, uczy też w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim i Kramsku. Jest muzykiem wszechstronnym –  udziela się jako muzyk w orkiestrach symfonicznych, dętych, big bandach oraz zespołach kameralnych o charakterze jazzowym i klasycznym. Muzykuje z grupą przyjaciół tworząc „Tango Nuevo Quintet”, który wykonuje muzykę Astora Piazzoli. Wśród jego zainteresowań znajduje się również muzyka klezmersko-żydowska. Bierze udział w projektach gwiazd muzyki polskiej (np. Zbigniew Wodecki, Urszula Dudziak, Lora Szafran, Janusz Szrom), nie zapominając jednak o wspieraniu działań lokalnych instytucji kultury w Koninie i powiecie konińskim.


 
Podziękowania w kategorii Kariatyda Nova otrzymali:
– Emilia Świeciak, instruktorka i choreografka grup tanecznych działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie – „za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą przejawiające się w realizacji projektów tanecznych”
– Krzysztof Kędziora, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie – „za szeroką i twórczą działalność na rzecz upowszechniania i tworzenia kultury w gminie Krzymów”.
– Maciej Gwóźdź, trębacz w orkiestrze Teatru Wielkiego w Poznaniu, ale też w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie – „za dzielenie się talentem oraz działania animacyjne sprzyjające odkrywaniu i propagowaniu muzyki” (nagrodę w jego imieniu odebrała mama).
 
Kariatydę 2014 w kategorii samorząd lokalny kapituła konkursu przyznała Józefowi Nowickiemu, prezydentowi Konina – „za tworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego miasta Konina”. Prezydent miasta „Nieustannie wspiera konińskie placówki kultury oraz inne podmioty zajmujące się działalnością kulturalną i artystyczną w realizacji ambitnych pomysłów i zapewnianiu bogatej oferty przedsięwzięć kulturalnych. Dzięki otwartości na potrzeby środowiska umożliwia zapraszanie do Konina artystów i twórców najwyższej rangi w ramach licznych festiwali, przeglądów czy konkursów”.


 
Kariatydę Wielką otrzymał w tym roku Andrzej Wójciński – „za serce oddane muzyce i trwającą wiele lat, niezwykle cenną i owocną pracę dydaktyczną”. Laureat,  absolwent PWSM w Warszawie, jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie (w latach 1999-2006 był jej dyrektorem), autorem kilkudziesięciu kompozycji i opracowań utworów dla dzieci i młodzieży. Od 35 lat prowadzi orkiestrę symfoniczną PSM w Koninie, z którą koncertuje w kraju i za granicą. Jest twórcą Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego dla dzieci i młodzieży w Koninie (odbyło się 18. edycji), Ogólnopolskiego Festiwalu „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Turnieju Muzycznego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Słupeckich Spotkań Muzycznych. W latach 1982-87 był prelegentem Krajowego Biura Koncertowego oraz publicystą muzycznym lokalnych czasopism. Jest także animatorem życia muzycznego w regionie: zorganizował ponad 350 koncertów kameralnych i symfonicznych. Jest także autorem metody nauczania gry na fortepianie, wykorzystującej integrację różnych dziedzin sztuki: muzyka, plastyka, poezja, dramat (aktorstwo). Jego uczniowie zdobyli ponad 60 nagród i wyróżnień na różnorodnych konkursach i festiwalach – od regionalnych po międzynarodowe.


 
Zasłużone dla Kultury Polskiej
 
Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Centrum Kultury i Sztuki w Koninie otrzymały Danuta Drzewiecka i Mirosława Dimitrow.


 
Danuta Drzewiecka, sosnowiczanka,absolwentka  Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, od 1978 r. mieszka w Koninie. W 2013 r. obchodziła jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Pracowała jako nauczycielka rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznym w Kole, a następnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie. Jest autorką indywidualnych prezentacji tematycznych, uczestniczy też w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Od 35 lat zajmuje się pracą dydaktyczną. Jej uczniowie są absolwentami wyższych uczelni artystycznych, a także laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych.
Od ponad 10 lat prowadzi w Koninie, wspólnie z mężem i synem, własną galerię Łaźnia, prezentując w niej stałą ekspozycję oraz twórczość artystów z Polski. Galeria współpracuje z przedszkolami, szkołami i placówkami kultury na terenie miasta. W 2013 i 2014 r. Galeria otrzymała nominację w prestiżowym konkursie „O Statuetkę Złotego Konia” w kategorii Mała Firma Roku za działalność kulturalną w Koninie.
 
Mirosława Dimitrow, poznanianka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (Wydział Architektury Wnętrz), od 1974 r. mieszka w Koninie. W latach 1974-1984 wzięła udział w plenerach wikliniarskich w Zbąszyniu i Kuźnicy Zbąskiej, konsekwencją których był udział w wielu wystawach poplenerowych m. in. w Poznaniu, Koninie, Warszawie, Instytucie Kultury Polskiej w Wiedniu oraz realizacje kilkudziesięciu projektów z wikliny: lamp, mebli, drobnych przedmiotów użytkowych. W latach 1985-1995 r. pracowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kole.
Od 1997 r. wspólnie z  mężem i synem prowadzi Galerię Pięknego Przedmiotu „Giotto”. Galeria z powodzeniem istnieje na mapie kulturalnej Konina. Do chwili obecnej odbyło się w niej ponad 70 wystaw malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku, a także wystaw witrażu, ceramiki, mebli artystycznych i biżuterii.
W 1997 r. odbyła się duża prezentacja cyklu rysunków, wierszy i felietonów Mirosławy Dimitrow zatytułowana "Ptaszyska ludziska". W 2008 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie wydała album jej autorstwa pt. „Fascynacje czyli moje konińskie obrazki”. Pięć lat później ukazał się kolejny album, zatytułowany „O Koninie piórkiem i tuszem”. Cykle rysunków o Koninie były prezentowane na wystawach indywidualnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, w Muzeum na Łotwie (2008), w Muzeum w Akmene na Litwie (2009) oraz w Galerii Giotto w Koninie (2012). Dwukrotnie uczestniczyła w Biennale Sztuki w Poznaniu w 2010 i 2014 r. W 2001 r. razem z mężem otrzymała nagrodę „Złotego Konia” przyznawaną przez prezydenta Konina. W 2005 r., za całokształt pracy twórczej, otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Kultury.
Mirosława Dimitrow w tym roku obchodzi jubileusz 45-lecia pracy twórczej.
 
„… i w ogóle nic ni ma”
 
I jeszcze słowo: Kariatyda to podpora (zwłaszcza w porządku jońskim rzeźba przedstawiająca kobietę, spełniającą funkcję filaru, kolumny podtrzymującej belkowanie, balkon itp.). W porządku od 15 lat kultywowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Kariatydy są podporami kultury: jej animatorami, twórcami, sponsorami, mecenasami. – Są nie do przecenienia – jak trafnie zauważyła Paulina Pachulska, prowadząca uroczystość. Tyle, że to „nie do przecenienia” bierze się z mizerii finansowej kultury. Państwo choć wciąż obwieszcza, jak ważna jest kultura, zaledwie 0,5 proc. swego budżetu przeznacza na kulturę. W efekcie pracownicy kultury i sztuki są najniżej zarabiającą kategorią pracowników w państwie. Demagogią jest mówienie o wadze kultury dla rozwoju społeczeństwa, gdy aż jeden z dziesięciu kandydatów na prezydenta kraju w czasie kampanii wyborczej coś bąknął o kulturze.
Paulina Pachulska witając posłów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, samorządowców Wielkopolski i gmin w konińskim, przytoczyła anegdotę:
trwa II wojna światowa. W czasie posiedzenia wojennego gabinetu premier Winston Churchill oświadcza swoim ministrom: – Panowie, mamy kłopot, brakuje nam pieniędzy na prowadzenie wojny z Niemcami. – To może zabierzmy pieniądze kulturze – proponuje minister wojny. Na to wzburzony Churchill: – Jeśli zabierzemy kulturze, to o co, do cholery, będziemy walczyli!
Tym razem w czasie wręczania Kariatyd żaden z obecnych polityków nie zabrał głosu.
 
Za to śpiewał Grzegorz Turnau, któremu na gitarze towarzyszył Jacek Królik. Poezja, poezja… Bez mizdrzenia się publiczności, za to z nieprzeciętną kulturą słowa, doskonałym kontaktem z publicznością i nieokreślonymi, wielkimi pokładami dobrego smaku i inteligencji, poczucia humoru, dystansu, także do siebie. Artysta ze swoimi „Sowimi piosenkami” zmieniał się w Paula McCartney’a, Johna Lennona, Marka Grechutę a nawet na Sebastiana Karpiela-Bułeckę. Było też drapieżnie, wręcz publicystycznie, za sprawą Tuwimowego „Śmierdziela”. W końcu zauważyliśmy, że  „Tu cichosza tam cicho i w ogóle nic ni ma”, by wreszcie wędrując „Bracką” dowiedzieć się (i odśpiewać), że „Naprawdę nie dzieje się nic”. 


Fot. Zdzisław Siwik
 

PolecamyInne:

Linki:

Copyright © Kulturalny Konin 2012
wykonanie bp8.pl serv2