Connect with us

Ciekawe miejsca

Co warto wiedzieć o kościele św. Wojciecha w Koninie?

Kościół świętego Wojciecha w Koninie, w dzielnicy Morzysław, należy do diecezji włocławskiej i mieści w swoim wnętrzu najstarszą parafię w mieście. Choć sam budynek w stylu eklektycznym powstał w pierwszych latach XX w., to historia parafii sięga średniowiecza.

Historia kościoła św. Wojciecha w Koninie

Najstarsze potwierdzone archiwalnie informacje o drewnianym kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Morzysławiu pochodzą z początku XV w. Zachowane dokumenty to kościelne zapisy dotyczące podatku – dziesięciny. Niestety nie przetrwały żadne dokładniejsze wzmianki o pierwszym kościele.

Parafianie przez długi czas czekali na powstanie murowanej świątyni. Dopiero w 1785 r. z inicjatywy proboszcza, ks. Andrzeja Liszkowskiego, zbudowano nowy kościół. Plany ks. Liszkowskiego nie zostały w pełni zrealizowane – podczas prac budowlanych w XVIII w. nie wzniesiono wieży w fasadzie świątyni. Ukończono ją dopiero 100 lat później.

Kościelna wieża w stylu neorenesansowym na długie lata stała się powodem wydatków dla parafii. Kolejny z proboszczów, ks. Stanisław Chmielewski musiał przeprowadzić wymianę wadliwie zamontowanego poszycia dachowego. Gdy podczas pracy dzwonnika na wieży urwał się jeden z dzwonów, stało się jasne, że konieczne będzie wybudowanie nowej dzwonnicy, co nastąpiło w latach 1897-1902.

W tym samym czasie, okolica dynamicznie rozwijała się pod względem gospodarczym – zatrudnienie mieszkańcom dawały przemysł metalurgiczny i wydobycie węgla brunatnego. Dlatego wraz z upływem lat, liczba parafian rosła, a miejsca w kościele zaczynało brakować. Dlatego wraz z początkiem XX w. nastąpiła rozbudowa kościoła. Podczas prac przebudowano jego bryłę, położono nowe tynki, posadzkę i oszklenie. Wnętrze zaczęły zdobić dekorowane stiukiem ołtarze: główny i 4 w bocznych kaplicach. Chociaż część prac jeszcze trwała, w 1914 r. bp. Stanisław Zdzitowiecki konsekrował nowy kościół.

Styl budynku kościoła św. Wojciecha w Koninie

Obecny budynek kościoła reprezentuje popularny w XIX i na początku XX w. styk eklektyczny. To oznacza, że łączy w sobie elementy naśladujące różne style historyczne. W przypadku kościoła św. Wojciecha w Koninie można wskazać motywy renesansowe, barokowe i klasycystyczne. Do ciekawostek można zaliczyć fakt, że dzięki swojej średniowiecznej historii, kościół nadal jest orientowany – czyli jego prezbiterium (część ołtarzowa) jest skierowane na wschód. Na początku XX w. nowo powstające kościoły już nie musiały spełniać tej zasady.

Kapłani w kościele św. Wojciecha w Koninie

Proboszczem parafii jest ksiądz kanonik dr teol. Henryk Witczak. Ksiądz proboszcz w stanie kapłańskim jest już od ponad 30 lat. Posługę wikariuszy w parafii św. Wojciecha w Koninie pełnią: ks. Rafał Działak, ks. Przemysław Warmiński i ks. Juliusz Graniczny. Inni księża związani z parafią w Morzysławiu to prałat senior, kap. sier. ks. Bronisław Placek oraz ks. Jacek Kwaśniewski.

Jak dojechać do kościoła św. Wojciecha w Koninie?

Kościół św. Wojciecha w Koninie znajduje się w dzielnicy Morzysław, przy ulicy Portowej 2. To około 3 kilometry od centrum miasta, w pobliżu brzegu Warty. Dojazd z centrum Konina jest możliwy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie ul. Księdza Jerzego Popiełuszki. Dla zmotoryzowanych dostępne są miejsca parkingowe.